Полная замена зубов на импланты: преимущества и польза

Вплив антигомотоксичних препаратівГепар композитум, лімфоміозот та нервохель на стан макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі стеатозу печінки і синдрому посихоемоційного вигорання

Пересадін М.О., Березовська М.О.

ДЗ "Луганський державний медичний університет", м. Луганськ

Обстежено дві групи хворих на хронічний некалькульозний холецистит (ХНХ) на тлі стеатозу печінки (СП) і синдрому психоемоційного вигорання (СПЕВ) у віці від 30 до 56 років основна (45 пацієнтів), що отримувала в комплексі лкування комбінацію АГТП Гепар композитум Хеель внутршньом'язово по 2,2 мл через день протягом 45 тижнів поспіль, та Лімфоміозот сублінгвально по 1015 крапель 3 рази на день за 1520 хвилин до вживання їжі, також протягом 45 тижнів поспіль, Нервохель по 1 таблетці 3 рази на день сублінгвально протягом 45 тижнів поспіль. Хворі групи зіставлення (43 пацієнти) отримували лише загальноприйняті психотерапевтичні індівідуаліз овані методіки. До початку імунокорекції у хворих основної групи фагоцитарний індекс (ФІ) був знижений в 1,6 рази відносно норми (Р<0,001) та становив (18,1±0,6)%, фагоцитарне число (ФЧ) було знижено в 1,9 рази та складало 2,2±0,18 (Р<0,001), індекс атракції (ІА) в 1,6 рази (Р<0,01) і сягав значення 11,3±0,24, індекс перетравлення (ІП) складав (12,9±0,22)%, що було нижче норми в 2 рази. В групі зіставлення ФІ становив (18,6±0,8)%, що було нижче норми в 1,63 рази (Р<0,001), ФЧ знизилося до 2,3±0,15, що становило в 1,86 рази (Р<0,001) нижче норми. ІА в групі зіставлення становив (11,7±0,2)%, що реєструвалось в 1,52 рази нижче норми (Р<0,01). ІП також був знижений в 2,1 рази відносно норми та складав (12,5±0,17)% (Р<0,001). Після завершення лкування хворих основної групи відмічалася практично повна нормалізація показників ФАМ, що характеризують стан макрофагальної фагоцитуючої системи (МФС). Щодо пацієнтів групи зіставлення, які отримували лише загальноприйняту терапію, ФІ підвищився до (23,1±0,7)%, але був нижче норми у середньому в 1,2 рази (Р<0,05); ФЧ у цих хворих виросло відносно вихідного його значення в 1,4 рази і становило 3,2±0,15, що однак було в 1,3 рази менше норми (Р<0,05). ІА підвищився до (14,2±0,3)%, що все ж таки було менше норми в 1,3 рази (Р<0,05). ІП на момент завершення лкування складав (21,2±0,24)%, що було нижче норми в 1,2 рази (Р<0,05). Отже, включення комбінації Гепар композитум Хеель, Лімфоміозот та Нервохель до комплексу лкування хворих з ХНХ на тлі СП та СПЕВ сприяє нормалізації показників ФАМ, що свідчить про відновлення функціонального стану МФС. Отримані нами результати дозволяють вважати застосування комбінації антигомотоксичних препаратів Гепар композитум Хеель, Лімфоміозот та Нервохель в комплексі лкування хворих з ХНХ на тлі СП та СПЕВ патогенетично обгрунтованим, доцільним та клінічно перспективним.
Наиболее просматриваемые статьи: